O FIRMĚ TECHNOLOGIE CERITFIKÁTY REFERENCE GALERIE KONTAKTY

TECHNOLOGIE

Naše společnost, která byla založena v roce 1994 je autorizovaným aplikátorem stavební chemie, sanačních hmot, hydroizolačních systémů střešních a základových konstrukcí a podlahových systémů.

Měření

Nosným článkem společnosti jsou sanace železobetonových konstrukcí tj.:

 • rekonstrukce a opravy (sanace) mostů
 • opravy železobetonových konstrukcí a skeletů budov průmyslových objektů
 • zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a textiliemi
 • sanace ČOV, vyhnívacích nádrží a havarijních jímek
 • těsnění lokálních a celoplošných výronů vody, bazénů, vodojemů, jímek
 • provádění hydroizolačních stěrek a nátěrových systémů
 • povrchová ochrana železobetonových a ocelových konstrukcí
 • aplikace technologie stříkaného torkretu
 • tlaková mikroinjektáž pro odstranění závad v betonových konstrukcích
 • těsnění a tmelení dilatačních a pracovních spár v konstrukcích

Jako autorizovaný aplikátor provádíme na základě certifikačního oprávnění kompletní realizace sanačních systémů osvědčených dodavatelů stavební chemie SIKA CZ, REDROCK, MAPEI, BASF, Betosan, CPD, NEOGARD, Premix, MC Bauchemi, a dalších v ucelených řadách dle konkrétních případů.

Dalším bodem naší činnosti jsou kompletní realizace podlahových systémů tj.:

 • průmyslové podlahy (garáže, výrobní haly, skladovací prostory)
 • vodotěsné podlahy (přímo pojížděné izolace nadzemních i podzemních garáží )
 • chemicky odolné podlahy
 • antistatické podlahy
 • stěrkové, samonivelační, protiskluzové

Poslední oblastí naší činnosti jsou hydroizolace,kde provádíme:

 • hydroizolace spodních staveb ? stěrky
 • hydroizolace bazénů, vodojemů, jímek
 • hydroizolace podzemních objektů.

Naši činnost zastřešuje odborný tým profesních pracovníků, distributorských firem a specializovaných pracovišť včetně poradenského a konzultačního servisu. Na základě požadavku zákazníka na konkrétní provedení stavby, či její části, Vás navštíví některý z našich pracovníků za účelem rekognoskace a navrhne další postup řešení včetně případného vypracování diagnostiky konstrukce, laboratorních zkoušek a měření a následné zpracování technologického postupu a cenové nabídky.

Veškeré speciální práce jsou prováděny dle TP SSBK, TP hmot, ČSN a v souladu s certifikačním oprávněním, které naše společnost vlastní jako autorizovaný aplikátor stavební chemie a sanačních hmot.